دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1402 (بهار 1402) 
طراحی بهینه سازی قاب های فولادی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)

صفحه 23-30

صفا پیمان؛ امیر محمد حسن زاده؛ سید رامتین رمضانی؛ رضا حسن زاده


ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن قلیا فعال حاوی متاکائولین و دوده سیلیسی

صفحه 55-63

ابوالفضل حسنی؛ میلاد گهر؛ ابوالفضل محمدی جانکی؛ محمد حسین کیقبادی