اهداف و چشم انداز

- اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه مهندسی عمران

- ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته­ های محققین به خصوص در حوزه مهندسی عمران و فناوری های نوین­

 - ارائه نتایج پژوهش­ ها و تجربیات استادان، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه دانش مهندسی عمران و فناوری ­های نوین

 - شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوری­ ها، اختراعات و خلاقیت­ های علمی و پژوهشی در حوزه مهندسی عمران در سطح دانشگاه­ ها، ملی و بین المللی.

- تقویت انگیزه پژوهشگران فعال در حوزه مهندسی عمران برای حضور مؤثر در عرصه­ ها و مجامع علمی ملی و بین­المللی.